Kontakt
Poliklinika za ginekologiju i opstetriciju "Lepušić"
Adresa:
Bulvanova 14
Zagreb
Hrvatska
10000

Telefon: 01/6284-200; 091/5536-458

Info: mail: ravnice@poliklinika-lepusic.hr
mob: 098/203-705

mail: dlepusic@inet.hr; dubravko.lepusic@zg.htnet.hr; info@poliklinika-lepusic.hr

Radno vrijeme: 8-12h i 16-20h
Po potrebi mogući dogovori i van radnog vremena, vikendom ili praznicima.

Contact