Kontakt
Poliklinika Lepušić
Adresa:
Bulvanova 14
Zagreb
Hrvatska
10000

Telefon: 01/6284-200; 098/203-705

Info: mail: dlepusic9@gmail.com
mob: 098/203-705
Radno vrijeme: 8-12h i 16-20h
Po potrebi mogući dogovori i van radnog vremena, vikendom ili praznicima.

Contact